část obce Město Touškov

Identifikace

ICZUJ: 559211
KODCOB: 093432
ID31: 12332
ID32: 12332
GPS: JTSK (Y, X): 830933, 1065202
S-42 (Y, X): 3374158.036, 5517537.523
UTM (Y, X): 374085.7046, 5515190.5720
Šířka/Délka: 49° 46' 33.5118032500", 13° 15' 4.0839975450"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MĚSTO TOUŠKOV v r. 1869 pod názvem Bílý Touškov obec v okr. Stříbro, v r. 1880-1890 pod názvem Touškov obec v okr. Stříbro, v r. 1900-1910 pod názvem Touškov Město obec v okr. Stříbro, v r. 1921-1930 obec v okr. Stříbro, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Bílý Touškov
část obce Město Touškov
část obce Touškov
část obce Touškov Město

Nadřazená místa

obec Město Touškov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1919-1927), Kladno 71, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!