část obce Vladměřice

Identifikace

ICZUJ: 559202
KODCOB: 091511
ID31: 12328
ID32: 12328
GPS: JTSK (Y, X): 826883, 1043497
S-42 (Y, X): 3375381.833, 5539589.165
UTM (Y, X): 375309.0000, 5537233.2350
Šířka/Délka: 49° 58' 27.8283778300", 13° 15' 39.6466748400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VLADMĚŘICE v r. 1869 pod názvem Ladměřice osada obce Česká Doubravice v okr. Kralovice, v r. 1880-1910 pod názvem Ladměřice obec v okr. Kralovice, v r. 1921-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Manětín v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Ladměřice
část obce Vladměřice

Nadřazená místa

obec Manětín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!