část obce Hrádek

Identifikace

ICZUJ: 559202
KODCOB: 091472
ID31: 12318
ID32: 12318
GPS: JTSK (Y, X): 826220, 1039756
S-42 (Y, X): 3375558.131, 5543385.427
UTM (Y, X): 375485.2255, 5541027.9510
Šířka/Délka: 50° 0' 30.7721031300", 13° 15' 44.0649179000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRÁDEK v r. 1869-1890 osada obce Vysočany v okr. Kralovice, v r. 1900-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Manětín v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Hrádek

Nadřazená místa

obec Manětín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!