část obce Lochousice

Identifikace

ICZUJ: 566462
KODCOB: 086444
ID31: 12314
ID32: 12314
GPS: JTSK (Y, X): 844092, 1074508
S-42 (Y, X): 3362303.214, 5506612.150
UTM (Y, X): 362235.7112, 5504269.6460
Šířka/Délka: 49° 40' 30.7265585700", 13° 5' 25.7802239500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LOCHOUSICE v r. 1869-1930 obec v okr. Stříbro, v r. 1950 obec v okr. Stod, v r. 1961-1975 obec v okr. Plzeň-sever, 1.1.1976-23.11.1990 část obce Heřmanova Huť v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Lochousice

Nadřazená místa

obec Lochousice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!