část obce Spankov

Identifikace

ICZUJ: 566420
KODCOB: 028622
ID31: 12313
ID32: 12313
GPS: JTSK (Y, X): 830116, 1049953
S-42 (Y, X): 3373005.637, 5532768.981
UTM (Y, X): 372933.7725, 5530415.8280
Šířka/Délka: 49° 54' 45.3895784700", 13° 13' 48.5446170400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SPANKOV v r. 1869-1910 osada obce Lité v okr. Kralovice, v r. 1921-1930 osada obce Líté v okr. Kralovice, v r. 1950 osada obce Líté v okr. Plasy, v r. 1961-1990 část obce Dolní Bělá v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 část obce Líté v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Spankov

Nadřazená místa

obec Líté

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!