část obce Třebobuz

Identifikace

ICZUJ: 559172
KODCOB: 085219
ID31: 12311
ID32: 12311
GPS: JTSK (Y, X): 836636, 1059752
S-42 (Y, X): 3367799.328, 5522209.492
UTM (Y, X): 367729.5849, 5519860.6380
Šířka/Délka: 49° 48' 59.7327854200", 13° 9' 40.7142750700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TŘEBOBUZ v r. 1869-1950 obec v okr. Stříbro, od r. 1961 část obce Líšťany v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Třebobuz

Nadřazená místa

obec Líšťany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!