část obce Náklov

Identifikace

ICZUJ: 559172
KODCOB: 085201
ID31: 12309
ID32: 12309
GPS: JTSK (Y, X): 835392, 1057886
S-42 (Y, X): 3368793.120, 5524220.636
UTM (Y, X): 368722.9722, 5521870.9640
Šířka/Délka: 49° 50' 5.5787125850", 13° 10' 27.9514199200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NÁKLOV v r. 1869-1910 pod názvem Naklov obec v okr. Stříbro, v r. 1921-1950 obec v okr. Stříbro, od r. 1961 část obce Líšťany v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Náklov

Nadřazená místa

obec Líšťany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!