část obce Luhov

Identifikace

ICZUJ: 559172
KODCOB: 085197
ID31: 12308
ID32: 12308
GPS: JTSK (Y, X): 837876, 1059758
S-42 (Y, X): 3366570.064, 5522043.910
UTM (Y, X): 366500.8214, 5519695.1230
Šířka/Délka: 49° 48' 53.3964625500", 13° 8' 39.4613745600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LUHOV v r. 1869-1950 obec v okr. Stříbro, od r. 1961 část obce Líšťany v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Luhov

Nadřazená místa

obec Líšťany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!