část obce Křelovice

Identifikace

ICZUJ: 559105
KODCOB: 075663
ID31: 12296
ID32: 12296
GPS: JTSK (Y, X): 841721, 1052453
S-42 (Y, X): 3361815.538, 5528795.333
UTM (Y, X): 361748.2300, 5526443.7960
Šířka/Délka: 49° 52' 27.9170244100", 13° 4' 33.1060278500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KŘELOVICE v r. 1869 obec v okr. Teplá, v r. 1880-1890 pod názvem Křelovice t. Chřelovice obec v okr. Teplá, v r. 1900-1910 pod názvem Křelovice t. Chřelovice obec v okr. Planá, v r. 1921-1930 obec v okr. Planá, v r. 1950 obec v okr. Stříbro, v r. 1961-1985 obec v okr. Plzeň-sever, 1.1.1986-31.12.1991 část obce Pernarec v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1992 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Chřelovice
část obce Křelovice

Nadřazená místa

obec Křelovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!