část obce Skelná Huť

Identifikace

ICZUJ: 559091
KODCOB: 075132
ID31: 12294
ID32: 12294
GPS: JTSK (Y, X): 838448, 1045187
S-42 (Y, X): 3364127.089, 5536424.409
UTM (Y, X): 364058.8389, 5534069.7660
Šířka/Délka: 49° 56' 36.6088740800", 13° 6' 19.1440991000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SKELNÁ HUŤ v r. 1869-1890 pod názvem Sklenná Huť osada obce Trhomné v okr. Teplá, v r. 1900-1910 pod názvem Sklenná Huť osada obce Trhomné v okr. Planá, v r. 1921-1930 osada obce Trhomné v okr. Planá, v r. 1950 osada obce Trhomné v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Krsy v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Skelná Huť
část obce Sklenná Huť

Nadřazená místa

obec Krsy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!