část obce Krsy

Identifikace

ICZUJ: 559091
KODCOB: 075116
ID31: 12292
ID32: 12292
GPS: JTSK (Y, X): 842310, 1046516
S-42 (Y, X): 3360467.054, 5534608.983
UTM (Y, X): 360400.2944, 5532255.0790
Šířka/Délka: 49° 55' 34.8470260500", 13° 3' 18.0518338700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRSY v r. 1869-1890 pod názvem Krzy obec v okr. Teplá, v r. 1900-1910 pod názvem Krzy obec v okr. Planá, v r. 1921-1930 obec v okr. Planá, v r. 1950 obec v okr. Stříbro, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Krsy
část obce Krzy

Nadřazená místa

obec Krsy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!