část obce Řemešín

Identifikace

ICZUJ: 559075
KODCOB: 168505
ID31: 12288
ID32: 12288
GPS: JTSK (Y, X): 817552, 1042629
S-42 (Y, X): 3384526.080, 5541650.837
UTM (Y, X): 384449.5232, 5539294.0690
Šířka/Délka: 49° 59' 41.1546925700", 13° 23' 16.1351400800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘEMEŠÍN v r. 1869 osada obce Mladotice v okr. Kralovice, v r. 1880-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1975 část obce Trojany v okr. Plzeň-sever, 1.1.1976-30.6.1985 část obce Bílov v okr. Plzeň-sever, od 1.7.1985 část obce Kralovice v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Řemešín

Nadřazená místa

obec Kralovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!