část obce Mariánský Týnec

Identifikace

ICZUJ: 559075
KODCOB: 302350
ID31: 12287
ID32: 12287
GPS: JTSK (Y, X): 812176, 1044584
S-42 (Y, X): 3390110.280, 5540403.307
UTM (Y, X): 390031.4504, 5538047.0480
Šířka/Délka: 49° 59' 4.5932575880", 13° 27' 57.6791119300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MARIÁNSKÝ TÝNEC v r. 1869 osada obce Kralovice v okr. Kralovice, v r. 1880-1910 pod názvem Marianský Týnec osada obce Kralovice v okr. Kralovice, v r. 1921-1930 osada obce Kralovice v okr. Kralovice, v r. 1950 osada obce Kralovice v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Kralovice v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Mariánský Týnec

Nadřazená místa

obec Kralovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!