část obce Bukovina

Identifikace

ICZUJ: 559075
KODCOB: 016039
ID31: 12284
ID32: 12284
GPS: JTSK (Y, X): 815891, 1043400
S-42 (Y, X): 3386272.899, 5541099.765
UTM (Y, X): 386195.6312, 5538743.2210
Šířka/Délka: 49° 59' 24.5350487000", 13° 24' 44.3898250200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BUKOVINA v r. 1869-1900 osada obce Trojany v okr. Kralovice, v r. 1910-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1975 obec v okr. Plzeň-sever, 1.1.1976-30.6.1985 část obce Bílov v okr. Plzeň-sever, od 1.7.1985 část obce Kralovice v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Bukovina

Nadřazená místa

obec Kralovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!