část obce Kožlany

Identifikace

ICZUJ: 559067
KODCOB: 072061
ID31: 12283
ID32: 12283
GPS: JTSK (Y, X): 806695, 1044352
S-42 (Y, X): 3395517.173, 5541338.630
UTM (Y, X): 395436.1408, 5538981.9900
Šířka/Délka: 49° 59' 38.3553422800", 13° 32' 28.0769126700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOŽLANY v r. 1869-1910 pod názvem Kozlany obec v okr. Kralovice, v r. 1921-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Köslan
část obce Kozlany
část obce Kozlany
část obce Kožlany

Nadřazená místa

obec Kožlany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1687-1731), ČISTÁ 4, matrika narozených
Matrika (1860-1884), Žebrák 24, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1667-1686), ČISTÁ 2, matrika oddaných
matrika (1688-1731), ČISTÁ 4, matrika oddaných
Matrika (1886-1925), Mnichovo Hradiště 33, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!