část obce Dřevec

Identifikace

ICZUJ: 559067
KODCOB: 032981
ID31: 12280
ID32: 12280
GPS: JTSK (Y, X): 807223, 1046838
S-42 (Y, X): 3395313.292, 5538804.787
UTM (Y, X): 395232.3440, 5536449.1790
Šířka/Délka: 49° 58' 16.2441263400", 13° 32' 20.3283974900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DŘEVEC v r. 1869 pod názvem Dřevce obec v okr. Kralovice, v r. 1880-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1976 obec v okr. Plzeň-sever, od 30.4.1976 část obce Kožlany v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Dřevce
část obce Dřevec

Nadřazená místa

obec Kožlany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!