část obce Koryta

Identifikace

ICZUJ: 559032
KODCOB: 069680
ID31: 12272
ID32: 12272
GPS: JTSK (Y, X): 812943, 1053917
S-42 (Y, X): 3390550.402, 5531046.966
UTM (Y, X): 390471.3939, 5528694.5160
Šířka/Délka: 49° 54' 2.1674932090", 13° 28' 29.3313418200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KORYTA v r. 1869-1910 pod názvem Koryto obec v okr. Kralovice, v r. 1921-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1985 obec v okr. Plzeň-sever, 1.1.1986-23.11.1990 část obce Dobříč v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Koryta
část obce Koryto

Nadřazená místa

obec Koryta

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!