část obce Kopidlo

Identifikace

ICZUJ: 559024
KODCOB: 069311
ID31: 12271
ID32: 12271
GPS: JTSK (Y, X): 812972, 1049111
S-42 (Y, X): 3389903.196, 5535810.422
UTM (Y, X): 389824.4511, 5533456.0330
Šířka/Délka: 49° 56' 35.8576816400", 13° 27' 52.0181845700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOPIDLO v r. 1869-1930 osada obce Kočín v okr. Kralovice, v r. 1950 osada obce Kočín v okr. Plasy, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Kopidlo

Nadřazená místa

obec Kopidlo

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!