část obce Kočín

Identifikace

ICZUJ: 578771
KODCOB: 067652
ID31: 12270
ID32: 12270
GPS: JTSK (Y, X): 812350, 1050646
S-42 (Y, X): 3390717.693, 5534367.854
UTM (Y, X): 390638.6167, 5532014.0520
Šířka/Délka: 49° 55' 49.7230833300", 13° 28' 34.3254813100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOČÍN v r. 1869-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1985 obec v okr. Plzeň-sever, 1.7.1985-31.12.1991 část obce Kralovice v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1992 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Kočín

Nadřazená místa

obec Kočín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!