část obce Hodoviz

Identifikace

ICZUJ: 558931
KODCOB: 050229
ID31: 12260
ID32: 12260
GPS: JTSK (Y, X): 826120, 1045780
S-42 (Y, X): 3376432.484, 5537422.698
UTM (Y, X): 376359.2238, 5535067.6500
Šířka/Délka: 49° 57' 18.5280252000", 13° 16' 34.8537471500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HODOVIZ v r. 1869 pod názvem Hodovíz t. Hodovice obec v okr. Kralovice, v r. 1880-1890 pod názvem Hodovíz obec v okr. Kralovice, v r. 1900-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Hvozd v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Hodovice
část obce Hodoviz

Nadřazená místa

obec Hvozd

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!