část obce Nynice

Identifikace

ICZUJ: 558915
KODCOB: 108391
ID31: 12257
ID32: 12257
GPS: JTSK (Y, X): 811198, 1060326
S-42 (Y, X): 3393106.076, 5524914.345
UTM (Y, X): 393026.0275, 5522564.3920
Šířka/Délka: 49° 50' 45.4099082700", 13° 30' 43.4500873700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NYNICE v r. 1869-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, v r. 1961-1985 obec v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1986 část obce Hromnice v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Nynice

Nadřazená místa

obec Hromnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!