část obce Kostelec

Identifikace

ICZUJ: 558915
KODCOB: 101117
ID31: 12256
ID32: 12256
GPS: JTSK (Y, X): 811574, 1061620
S-42 (Y, X): 3392899.652, 5523582.424
UTM (Y, X): 392819.6885, 5521233.0140
Šířka/Délka: 49° 50' 2.1824292330", 13° 30' 34.4468635200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOSTELEC v r. 1869-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, v r. 1961-1980 část obce Nadryby v okr. Plzeň-sever, od 1.7.1980 část obce Hromnice v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Kostelec

Nadřazená místa

obec Hromnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!