část obce Chotiná

Identifikace

ICZUJ: 558915
KODCOB: 048330
ID31: 12255
ID32: 12255
GPS: JTSK (Y, X): 812921, 1058982
S-42 (Y, X): 3391224.043, 5526025.732
UTM (Y, X): 391144.7614, 5523675.3270
Šířka/Délka: 49° 51' 20.1491933300", 13° 29' 8.1594590590"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHOTINÁ v r. 1869-1900 pod názvem Chotina obec v okr. Plzeň, v r. 1910 pod názvem Chotina t. Chotiná obec v okr. Plzeň, v r. 1921-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 část obce Hromnice v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Chotiná

Nadřazená místa

obec Hromnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!