část obce Hubenov

Identifikace

ICZUJ: 558877
KODCOB: 042323
ID31: 12251
ID32: 12251
GPS: JTSK (Y, X): 829971, 1052769
S-42 (Y, X): 3373511.901, 5529994.279
UTM (Y, X): 373439.8309, 5527642.2560
Šířka/Délka: 49° 53' 16.0125763500", 13° 14' 17.1778018000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HUBENOV v r. 1869 osada obce Horní Běla v okr. Kralovice, v r. 1880-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Horní Bělá v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Hubenov

Nadřazená místa

obec Horní Bělá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!