část obce Hněvnice

Identifikace

ICZUJ: 530221
KODCOB: 038695
ID31: 12248
ID32: 12248
GPS: JTSK (Y, X): 842274, 1068780
S-42 (Y, X): 3363368.988, 5512528.179
UTM (Y, X): 363301.0500, 5510183.2670
Šířka/Délka: 49° 43' 42.9791775200", 13° 6' 11.4590963300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HNĚVNICE v r. 1869-1950 obec v okr. Stříbro, v r. 1961-1992 část obce Heřmanova Huť v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1993 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Hněvnice

Nadřazená místa

obec Hněvnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!