část obce Vlkýš

Identifikace

ICZUJ: 558869
KODCOB: 406520
ID31: 12246
ID32: 12246
GPS: JTSK (Y, X): 843707, 1070458
S-42 (Y, X): 3362163.580, 5510679.149
UTM (Y, X): 362096.1335, 5508334.9890
Šířka/Délka: 49° 42' 42.1753819800", 13° 5' 13.6560688000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VLKÝŠ v r. 1869-1930 obec v okr. Stříbro, v r. 1950 osada obce Heřmanova Huť v okr. Stod, od r. 1961 část obce Heřmanova Huť v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Vlkýš

Nadřazená místa

obec Heřmanova Huť

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!