část obce Druztová

Identifikace

ICZUJ: 558834
KODCOB: 032701
ID31: 12241
ID32: 12241
GPS: JTSK (Y, X): 816503, 1064976
S-42 (Y, X): 3388442.458, 5519619.180
UTM (Y, X): 388364.3099, 5517271.3830
Šířka/Délka: 49° 47' 51.0264430000", 13° 26' 55.5923559600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DRUZTOVÁ v r. 1869-1880 pod názvem Druzdova obec v okr. Plzeň, v r. 1890-1910 pod názvem Druzdová obec v okr. Plzeň, v r. 1921-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Druzdova / Druzdová
část obce Druztová

Nadřazená místa

obec Druztová

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!