část obce Dražeň

Identifikace

ICZUJ: 578665
KODCOB: 050211
ID31: 12240
ID32: 12240
GPS: JTSK (Y, X): 825773, 1049006
S-42 (Y, X): 3377191.844, 5534267.296
UTM (Y, X): 377118.2743, 5531913.5330
Šířka/Délka: 49° 55' 37.0109712400", 13° 17' 16.5497527900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DRAŽEŇ v r. 1869-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1991 část obce Hvozd v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1992 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Dražeň

Nadřazená místa

obec Dražeň

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!