část obce Habrová

Identifikace

ICZUJ: 558788
KODCOB: 406511
ID31: 12237
ID32: 12237
GPS: JTSK (Y, X): 814200, 1064200
S-42 (Y, X): 3390626.952, 5520685.322
UTM (Y, X): 390547.9144, 5518337.0920
Šířka/Délka: 49° 48' 26.9691783900", 13° 28' 43.7018659700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HABROVÁ v r. 1869-1930 osada obce Dolany v okr. Plzeň, v r. 1950 osada obce Dolany v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 část obce Dolany v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Habrová

Nadřazená místa

obec Dolany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!