část obce Česká Bříza

Identifikace

ICZUJ: 558745
KODCOB: 021253
ID31: 12233
ID32: 12233
GPS: JTSK (Y, X): 817341, 1061363
S-42 (Y, X): 3387146.205, 5523095.117
UTM (Y, X): 387068.5837, 5520745.9050
Šířka/Délka: 49° 49' 42.6154545900", 13° 25' 47.1627744900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČESKÁ BŘÍZA v r. 1869-1930 pod názvem Německá Bříza obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Česká Bříza
část obce Německá Bříza

Nadřazená místa

obec Česká Bříza

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!