část obce Čerňovice

Identifikace

ICZUJ: 530328
KODCOB: 020583
ID31: 12232
ID32: 12232
GPS: JTSK (Y, X): 840792, 1059511
S-42 (Y, X): 3363645.682, 5521913.527
UTM (Y, X): 363577.6301, 5519564.7930
Šířka/Délka: 49° 48' 46.8115407700", 13° 6' 13.4282320200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERŇOVICE v r. 1869-1950 obec v okr. Stříbro, v r. 1961-1976 obec v okr. Plzeň-sever, 30.4.1976-31.12.1992 část obce Pernarec v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1993 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Čerňovice

Nadřazená místa

obec Čerňovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!