část obce Služetín

Identifikace

ICZUJ: 558656
KODCOB: 150827
ID31: 12219
ID32: 12219
GPS: JTSK (Y, X): 838554, 1037620
S-42 (Y, X): 3363048.123, 5543917.211
UTM (Y, X): 362980.3113, 5541559.5170
Šířka/Délka: 50° 0' 38.0951855000", 13° 5' 15.4573832300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SLUŽETÍN v r. 1869-1930 osada obce Vlkošov v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Toužim, v r. 1961-1975 obec v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1976 část obce Bezvěrov v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Služetín

Nadřazená místa

obec Bezvěrov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!