část obce Čepinec

Identifikace

ICZUJ: 558630
KODCOB: 197092
ID31: 12207
ID32: 12207
GPS: JTSK (Y, X): 819364, 1101525
S-42 (Y, X): 3390310.213, 5482998.389
UTM (Y, X): 390231.3080, 5480665.5060
Šířka/Délka: 49° 28' 7.3613718580", 13° 29' 5.8382181890"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČEPINEC v r. 1869-1930 osada obce Žinkovy v okr. Přeštice, v r. 1950 osada obce Žinkovy v okr. Blovice, od r. 1961 část obce Žinkovy v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Čepinec

Nadřazená místa

obec Žinkovy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!