část obce Starý Plzenec

Identifikace

ICZUJ: 558371
KODCOB: 155152
ID31: 12173
ID32: 12173
GPS: JTSK (Y, X): 816390, 1076210
S-42 (Y, X): 3390000.613, 5508490.666
UTM (Y, X): 389921.8315, 5506147.4010
Šířka/Délka: 49° 41' 51.9954904200", 13° 28' 24.7885245200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STARÝ PLZENEC v r. 1869-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Starý Plzenec

Nadřazená místa

obec Starý Plzenec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!