část obce Sedlec

Identifikace

ICZUJ: 558371
KODCOB: 155144
ID31: 12172
ID32: 12172
GPS: JTSK (Y, X): 814926, 1076675
S-42 (Y, X): 3391512.607, 5508217.898
UTM (Y, X): 391433.2097, 5505874.7450
Šířka/Délka: 49° 41' 44.1572482300", 13° 29' 40.4830573000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEDLEC v r. 1869 pod názvem Sedleč osada obce Šťáhlavy v okr. Plzeň, v r. 1880 pod názvem Sedleč obec v okr. Plzeň, v r. 1890 obec v okr. Plzeň, v r. 1900-1930 obec v okr. Rokycany, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 část obce Starý Plzenec v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Sedlec
část obce Sedleč

Nadřazená místa

obec Starý Plzenec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!