část obce Srby

Identifikace

ICZUJ: 540676
KODCOB: 186180
ID31: 12171
ID32: 12171
GPS: JTSK (Y, X): 810055, 1097257
S-42 (Y, X): 3398993.806, 5488430.293
UTM (Y, X): 398911.3649, 5486095.1990
Šířka/Délka: 49° 31' 8.5554959150", 13° 36' 11.9905376600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SRBY v r. 1869-1930 obec v okr. Přeštice, v r. 1950 obec v okr. Blovice, v r. 1961-1990 část obce Vrčeň v okr. Plzeň-jih, od 1.9.1990 obec v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Srby

Nadřazená místa

obec Srby

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!