část obce Skašov

Identifikace

ICZUJ: 539937
KODCOB: 148211
ID31: 12157
ID32: 12157
GPS: JTSK (Y, X): 822505, 1096345
S-42 (Y, X): 3386527.710, 5487731.752
UTM (Y, X): 386450.3454, 5485396.9410
Šířka/Délka: 49° 30' 38.0120481500", 13° 25' 53.1508404900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SKAŠOV v r. 1869-1890 pod názvem Skašova Lhota obec v okr. Přeštice, v r. 1900-1910 pod názvem Skašov t. Skašova Lhota obec v okr. Přeštice, v r. 1921-1950 obec v okr. Přeštice, v r. 1961-1979 obec v okr. Plzeň-jih, 1.1.1980-31.8.1990 část obce Horšice v okr. Plzeň-jih, od 1.9.1990 obec v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Skašov
část obce Skašova Lhota

Nadřazená místa

obec Skašov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!