část obce Ptenín

Identifikace

ICZUJ: 558265
KODCOB: 136603
ID31: 12144
ID32: 12144
GPS: JTSK (Y, X): 839790, 1091337
S-42 (Y, X): 3368737.933, 5490473.012
UTM (Y, X): 368667.8124, 5488137.0820
Šířka/Délka: 49° 31' 53.7716824400", 13° 11' 5.9742371790"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PTENÍN v r. 1869-1950 obec v okr. Přeštice, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Ptenín

Nadřazená místa

obec Ptenín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!