část obce Předenice

Identifikace

ICZUJ: 540412
KODCOB: 104094
ID31: 12134
ID32: 12134
GPS: JTSK (Y, X): 823100, 1083440
S-42 (Y, X): 3384275.813, 5500455.385
UTM (Y, X): 384199.3632, 5498115.3920
Šířka/Délka: 49° 37' 28.1549883800", 13° 23' 47.7839911400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘEDENICE v r. 1869-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, v r. 1961-1990 část obce Netunice v okr. Plzeň-jih, od 1.9.1990 obec v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Předenice

Nadřazená místa

obec Předenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!