část obce Netunice

Identifikace

ICZUJ: 558117
KODCOB: 104086
ID31: 12109
ID32: 12109
GPS: JTSK (Y, X): 820803, 1084690
S-42 (Y, X): 3386715.133, 5499511.270
UTM (Y, X): 386637.6907, 5497171.6620
Šířka/Délka: 49° 36' 59.2731291000", 13° 25' 50.2580331600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NETUNICE v r. 1869 obec v okr. Plzeň, v r. 1880-1910 pod názvem Netonice obec v okr. Plzeň, v r. 1921-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Blovice, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Netonice
část obce Netunice

Nadřazená místa

obec Netunice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!