část obce Mohelnice

Identifikace

ICZUJ: 558079
KODCOB: 097985
ID31: 12103
ID32: 12103
GPS: JTSK (Y, X): 807927, 1101864
S-42 (Y, X): 3401697.627, 5484134.850
UTM (Y, X): 401614.0849, 5481801.5060
Šířka/Délka: 49° 28' 51.1596945400", 13° 38' 30.2291037500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MOHELNICE v r. 1869-1930 obec v okr. Přeštice, v r. 1950 obec v okr. Blovice, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Mohelnice

Nadřazená místa

obec Mohelnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!