část obce Letkov

Identifikace

ICZUJ: 540561
KODCOB: 080624
ID31: 12077
ID32: 12077
GPS: JTSK (Y, X): 816455, 1072516
S-42 (Y, X): 3389460.613, 5512146.374
UTM (Y, X): 389382.0513, 5509801.6200
Šířka/Délka: 49° 43' 49.9213964500", 13° 27' 54.1248154500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LETKOV v r. 1869-1890 pod názvem Ledkov obec v okr. Plzeň, v r. 1900-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, v r. 1961-1979 obec v okr. Plzeň-jih, 1.1.1980-31.8.1990 část obce Starý Plzenec v okr. Plzeň-jih, od 1.9.1990 obec v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Ledkov
část obce Letkov

Nadřazená místa

obec Letkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!