část obce Chouzovy

Identifikace

ICZUJ: 557846
KODCOB: 054941
ID31: 12049
ID32: 12049
GPS: JTSK (Y, X): 817465, 1084182
S-42 (Y, X): 3389960.647, 5500444.919
UTM (Y, X): 389881.8824, 5498104.9310
Šířka/Délka: 49° 37' 31.6425106600", 13° 28' 30.9377947400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHOUZOVY v r. 1869 pod názvem Chouzov osada obce Vlčtýn v okr. Plzeň, v r. 1880-1910 pod názvem Chouzov obec v okr. Plzeň, v r. 1921-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Blovice, od r. 1961 část obce Chválenice v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Chouzov
část obce Chouzovy

Nadřazená místa

obec Chválenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!