část obce Dolní Lukavice

Identifikace

ICZUJ: 557684
KODCOB: 029688
ID31: 12022
ID32: 12022
GPS: JTSK (Y, X): 827214, 1085342
S-42 (Y, X): 3380440.052, 5498039.072
UTM (Y, X): 380365.1653, 5495700.0620
Šířka/Délka: 49° 36' 7.2871962200", 13° 20' 39.3963932900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ LUKAVICE v r. 1869-1890 pod názvem Dolejší Lukavice obec v okr. Přeštice, v r. 1900-1950 obec v okr. Přeštice, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-jih

Alternativní názvy

část obce Dolejší Lukavice
část obce Dolní Lukavice

Nadřazená místa

obec Dolní Lukavice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!