část obce Maleč

Identifikace

ICZUJ: 557129
KODCOB: 090590
ID31: 11867
ID32: 11867
GPS: JTSK (Y, X): 810413, 1136044
S-42 (Y, X): 3403633.553, 5449914.721
UTM (Y, X): 403549.2267, 5447595.3130
Šířka/Délka: 49° 10' 24.8976499200", 13° 40' 36.1544446900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MALEČ v r. 1869-1950 obec v okr. Sušice, v r. 1961-1977 obec v okr. Prachatice, 1.1.1978-30.6.1978 obec v okr. Klatovy, od 1.7.1978 část obce Strašín v okr. Klatovy

Alternativní názvy

část obce Maleč

Nadřazená místa

obec Strašín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1664-1686), 8137, matrika narozených
Matrika (1690-1702), 8138, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1666-1680), 8137, matrika oddaných
Matrika (1690-1702), 8138, matrika oddaných
Matrika (1690-1702), 8138, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!