část obce Korýtko

Identifikace

ICZUJ: 542091
KODCOB: 320846
ID31: 11648
ID32: 11648
GPS: JTSK (Y, X): 823518, 1150301
S-42 (Y, X): 3392473.048, 5434087.087
UTM (Y, X): 392393.2688, 5431774.1250
Šířka/Délka: 49° 1' 46.0416629200", 13° 31' 40.5002812900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KORÝTKO v r. 1869 pod názvem Grantl osada obce Ziegenruk t. Cimruky v okr. Sušice, v r. 1880-1890 pod názvem Grantl osada obce Innergefild v okr. Sušice, v r. 1900-1999 se jako osada neuvádí, od 1.1.2000 část obce Horská Kvilda v okr. Klatovy

Alternativní názvy

část obce Grandl
část obce Grantl
část obce Korýtko

Nadřazená místa

obec Horská Kvilda

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!