část obce Městiště

Identifikace

ICZUJ: 556041
KODCOB: 025496
ID31: 11567
ID32: 11567
GPS: JTSK (Y, X): 840803, 1123172
S-42 (Y, X): 3371834.470, 5458766.232
UTM (Y, X): 371763.0927, 5456443.2160
Šířka/Délka: 49° 14' 50.3354907400", 13° 14' 16.6988838500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MĚSTIŠTĚ v r. 1869-1890 pod názvem Dorrstadt osada obce Děpoltice v okr. Klatovy, v r. 1900-1910 pod názvem Dorrstadt osada obce Datelov t. Todalov v okr. Klatovy, v r. 1921-1930 osada obce Datelov v okr. Klatovy, v r. 1950-1975 osada obce Děpoltice v okr. Klatovy, od 1.1.1976 část obce Dešenice v okr. Klatovy

Alternativní názvy

část obce Dorrstadt
část obce Městiště

Nadřazená místa

obec Dešenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!