obec Radíč

Identifikace

ICZUJ: 598488
KODOB: 137677
ID31: 1128
ID32: 1128
GPS: JTSK (Y, X): 748738, 1084050
S-42 (Y, X): 3458109.846, 5509421.073
UTM (Y, X): 458003.3299, 5507077.4360
Šířka/Délka: 49° 42' 53.0507221600", 14° 25' 2.7888934440"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Radíč

Nadřazená místa

okres Příbram

Podřazená místa

část obce Bažantnice
část obce Dublín
část obce Dublín
část obce Dubliny
část obce Hradčany
část obce Hrazana
část obce Hrazany
část obce Kasárna (Radíč)
část obce Kasárny
část obce Na Kasárnách - hájovna
část obce Na Pazdernách
část obce Pazderny
část obce Pazderny (Radíč)
část obce radický dvůr
část obce Radíč
část obce Táborec (Radíč)
část obce Vesce
část obce Vesec
část obce Vestec
část obce Žďár
část obce Žďárské Pazderny (Radíč)
část obce Ždiar
katastrální území Radíč

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!