část obce Žíšov

Identifikace

ICZUJ: 563897
KODCOB: 180696
ID31: 11235
ID32: 11235
GPS: JTSK (Y, X): 736614, 1143463
S-42 (Y, X): 3477778.908, 5452056.502
UTM (Y, X): 477664.3841, 5449736.2270
Šířka/Délka: 49° 12' 0.0572733330", 14° 41' 36.2366306500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽÍŠOV v r. 1869 pod názvem Žišov osada obce Drachov v okr. Třeboň, v r. 1880 pod názvem Šišov t. Žišov obec v okr. Třeboň, v r. 1890 pod názvem Šišov obec v okr. Třeboň, v r. 1900-1910 pod názvem Žišov obec v okr. Třeboň, v r. 1921-1930 obec v okr. Třeboň, v r. 1950 obec v okr. Soběslav, v r. 1961-1990 část obce Veselí nad Lužnicí v okr. Tábor, od 24.11.1990 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Šišov
část obce Žíšov

Nadřazená místa

obec Žíšov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1641-1679), 8218, matrika narozených
Matrika (1679-1685), 8219, matrika narozených
Matrika (1686-1732), 8220, matrika narozených
Matrika (1733-1758), 8221, matrika narozených
Matrika (1759-1789), 8222, matrika narozených
Matrika (1785-1800), 8223, matrika narozených
Matrika (1795-1853), 8228, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1853-1886), 8229, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1661-1680), 8218, matrika oddaných
Matrika (1679-1685), 8219, matrika oddaných
Matrika (1686-1732), 8220, matrika oddaných
Matrika (1733-1772), 8221, matrika oddaných
Matrika (1773-1789), 8230, matrika oddaných
Matrika (1785-1801), 8231, matrika oddaných
Matrika (1802-1847), 8232, matrika oddaných
Matrika (1848-1896), 8233, matrika oddaných
Matrika (1897-1919), 8234, matrika oddaných
Matrika (1662-1679), 8218, matrika zemřelých
Matrika (1679-1686), 8219, matrika zemřelých
Matrika (1686-1732), 8220, matrika zemřelých
Matrika (1733-1763), 8221, matrika zemřelých
Matrika (1764-1789), 8235, matrika zemřelých
Matrika (1785-1802), 8236, matrika zemřelých
Matrika (1793-1887), 8237, matrika zemřelých
Matrika (1888-1918), 8238, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1675-1707), 8239, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1700-1914), 8240, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!