část obce Želeč

Identifikace

ICZUJ: 553417
KODCOB: 195821
ID31: 11234
ID32: 11234
GPS: JTSK (Y, X): 738235, 1129961
S-42 (Y, X): 3474434.022, 5465238.627
UTM (Y, X): 474320.8606, 5462912.9840
Šířka/Délka: 49° 19' 6.2774605930", 14° 38' 47.9696362900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽELEČ v r. 1869 pod názvem Zeleč obec v okr. Tábor, v r. 1880 pod názvem Zelč t. Zeleč t. Želec obec v okr. Tábor, v r. 1890 pod názvem Zelč t. Zeleč obec v okr. Tábor, v r. 1900-1910 pod názvem Zelč obec v okr. Tábor, v r. 1921-1930 obec v okr. Tábor, v r. 1950 obec v okr. Soběslav, od r. 1961 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Zelč
část obce Zeleč
část obce Želec
část obce Želeč

Nadřazená místa

obec Želeč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1779-1847), 7294, matrika narozených
Matrika (1784-1787), 7316, matrika narozených
Matrika (1787-1818), 3541, matrika narozených
Matrika (1819-1846), 3542, matrika narozených
Matrika (1847-1862), 3543, matrika narozených
Matrika (1862-1877), 3544, matrika narozených
Matrika (1878-1889), 3545, matrika narozených
Matrika (1880-1898), 9045, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1786-1787), 7316, matrika oddaných
Matrika (1787-1832), 3546, matrika oddaných
Matrika (1833-1871), 3547, matrika oddaných
Matrika (1872-1906), 3548, matrika oddaných
Matrika (1779-1847), 7300, matrika zemřelých
Matrika (1785-1787), 7316, matrika zemřelých
Matrika (1787-1820), 3549, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1821-1860), 3550, matrika zemřelých
Matrika (1860-1880), 3551, matrika zemřelých
Matrika (1880-1921), 3552, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!